KONFERENCIJOS “PARAMOS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014 – 2020 M. VEIKSMŲ PROGRAMĄ AKTUALIJOS” ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Data: 2017 11 23
Vieta: Verslo lyderių centras BLC
Foto: Irma Adomaitienė